SZKOLENIA STRZELECKIE

Program realizowany przez SzmitGroup powstał na początku lat dziewięćdziesiątych i nieustannie ewoluuje od tego czasu. Przewiduje szkolenie zawodowców, jak również ludzi chcących poznawać tajniki walki bronią w kontakcie bezpośrednim.

obsługa broni

Podstawowy program szkoleniowy oferowany przez SzmitGroup skupia się na walce bronią palną w konwencji CQC. W trakcie szkolenia kładziemy nacisk na doskonałą obsługę broni oraz nieustanny rozwój umiejętności strzeleckich. Program uzupełniają elementy walki wręcz, bezpieczeństwa osobistego oraz taktyki specjalnej. Realizujemy szkolenia z zakresu:

strzelectwo pistolet strzelectwo karabin

Obiekt szkoleniowy usytuowany jest na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Szkolenia skierowane są do wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji. SzmitGroup zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.